1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: LAROUSSE
Năm SX: 0
Năm XB: Giáo dục
Số trang: 264
Kích thước: 16x27
Đơn giá: 49000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 10
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1100.705Đang rảnh
2100.706Đang rảnh
3100.707Đang rảnh
4100.708Đang rảnh
5100.709Đang rảnh
6100.710Đang rảnh
7100.711Đang rảnh