1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Dương Trọng Bái
Năm SX: 0
Năm XB: Giáo dục
Số trang: 368
Kích thước: 15x20,5
Đơn giá: 22700
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 11
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1111.775Đang rảnh
2111.776Đang rảnh
3111.777Đang rảnh
4111.778Đang rảnh
5111.779Đang rảnh