1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Lê Văn Khoa
Năm SX: 0
Năm XB: ĐHQGHN
Số trang: 293
Kích thước: 13x19
Đơn giá: 23700
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 11
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1128.871Đang rảnh
2128.872Đang rảnh
3128.873Đang rảnh
4128.874Đang rảnh