1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Bùi Sĩ Tụng
Năm SX: 0
Năm XB: Giáo dục
Số trang: 288
Kích thước: 16x20,5
Đơn giá: 13600
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 11
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1135.904Đang rảnh
2135.905Đang rảnh
3135.906Đang rảnh
4135.907Đang rảnh
5135.908Đang rảnh
6135.909Đang rảnh
7135.910Đang rảnh
8135.911Đang rảnh