1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Nguyễn Thị Thìn
Năm SX: 0
Năm XB: ĐHQGHN
Số trang: 315
Kích thước: 15x 20,5
Đơn giá: 21500
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 12
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1142.947Đang rảnh
2142.948Đang rảnh
3142.949Đang rảnh
4142.950Đang rảnh
5142.951Đang rảnh