1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Ngô Kính Tử
Năm SX: 0
Năm XB: VHTT
Số trang: 499
Kích thước: 15x 20,5
Đơn giá: 46000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 12
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1151.990Đang rảnh
2151.991Đang rảnh
3151.992Đang rảnh
4151.993Đang rảnh
5151.994Đang rảnh