1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Linh Giang
Năm SX: 0
Năm XB: NXB Trẻ
Số trang: 120
Kích thước: 14x20
Đơn giá: 18500
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 14
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1167.1061Đang rảnh
2167.1062Đang rảnh
3167.1063Đang rảnh
4167.1064Đang rảnh