1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Nguyễn Hữu Dự
Năm SX: 0
Năm XB: Đồng Nai
Số trang: 273
Kích thước: 14x20
Đơn giá: 27000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 14
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1169.1070Đang rảnh
2169.1071Đang rảnh
3169.1072Đang rảnh
4169.1073Đang rảnh
5169.1074Đang rảnh