1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Nhóm tác giả Elicom
Năm SX: 0
Năm XB: Hà Nội
Số trang: 334
Kích thước: 19x27
Đơn giá: 58000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 15
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1193.1151Đang thuêThời gian dự kiến trả: 10/03/2025
2193.1152Đang rảnh
3193.1153Đang rảnh
4193.1154Đang rảnh
5193.1155Đang rảnh
6193.1156Đang rảnh
7193.1157Đang rảnh
8193.1158Đang rảnh