1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Nguyễn Văn Khoa
Năm SX: 0
Năm XB: Thống kê
Số trang: 543
Kích thước: 19x27
Đơn giá: 93000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 15
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1196.1168Đang rảnh
2196.1169Đang rảnh
3196.1170Đang rảnh
4196.1171Đang rảnh
5196.1172Đang rảnh
6196.1173Đang rảnh
7196.1174Đang rảnh
8196.1175Đang rảnh