1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Nhóm tác giả Đại học Bách Khoa Hà Nội
Năm SX: 0
Năm XB: Thống kê
Số trang: 342
Kích thước: 19x27
Đơn giá: 58500
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 15
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1202.1209Đang rảnh
2202.1210Đang rảnh
3202.1211Đang rảnh
4202.1212Đang rảnh
5202.1213Đang rảnh
6202.1214Đang rảnh
7202.1215Đang rảnh