1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng
Năm SX: 0
Năm XB: Hà Nội
Số trang: 113
Kích thước: 19x28
Đơn giá: 28000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 15
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1206.1240Đang rảnh
2206.1241Đang rảnh
3206.1242Đang rảnh
4206.1243Đang rảnh
5206.1244Đang rảnh
6206.1245Đang rảnh
7206.1246Đang rảnh
8206.1247Đang rảnh
9206.1248Đang rảnh
10206.1249Đang rảnh
11206.1250Đang rảnh
12206.1251Đang rảnh
13206.1252Đang rảnh
14206.1253Đang rảnh
15206.1254Đang rảnh
16206.1255Đang rảnh
17206.1256Đang rảnh
18206.1257Đang rảnh
19206.1258Đang rảnh