1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng
Năm SX: 0
Năm XB: Thống kê
Số trang: 543
Kích thước: 19x32
Đơn giá: 87000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 15
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1210.1280Đang rảnh
2210.1281Đang rảnh
3210.1282Đang rảnh
4210.1283Đang rảnh
5210.1284Đang rảnh
6210.1285Đang rảnh
7210.1286Đang rảnh
8210.1287Đang rảnh