1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Phùng Mộng Long
Năm SX: 0
Năm XB: Thanh Hóa
Số trang: 299
Kích thước: 14x20
Đơn giá: 126000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 15
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1214.1299Đang rảnh
2214.1300Đang rảnh
3214.1301Đang rảnh
4214.1302Đang rảnh
5214.1303Đang rảnh
6214.1304Đang rảnh
7214.1305Đang rảnh