1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Vương Chí Bình
Năm SX: 0
Năm XB: VHTT
Số trang: 427
Kích thước: 13x19
Đơn giá: 41000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 15
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1216.1310Đang rảnh
2216.1311Đang rảnh
3216.1312Đang rảnh
4216.1313Đang rảnh
5216.1314Đang rảnh
6216.1315Đang rảnh