1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Phan Ngọc Liên
Năm SX: 0
Năm XB: ĐHSP
Số trang: 363
Kích thước: 15x20,5
Đơn giá: 30000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 16
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1236.1391Đang rảnh
2236.1392Đang rảnh
3236.1393Đang rảnh
4236.1394Đang rảnh
5236.1395Đang rảnh
6236.1396Đang rảnh
7236.1397Đang rảnh
8236.1398Đang rảnh