1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Hoàng Trung Sơn
Năm SX: 0
Năm XB: KHVKT
Số trang: 448
Kích thước: 16x24
Đơn giá: 68000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 16
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1259.1583Đang rảnh
2259.1584Đang rảnh
3259.1585Đang rảnh