1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Nguyễn Văn Túc
Năm SX: 0
Năm XB: Tài chính
Số trang: 551
Kích thước: 16x25
Đơn giá: 110000
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 16
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
1278.1648Đang rảnh
2278.1649Đang rảnh