1. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả: Xuân Diệu
Năm SX: 0
Năm XB: Thanh niên
Số trang: 541
Kích thước: 15x20,5
Đơn giá: 49500
Kho: KHO LƯU SÁCH BÁO CŨ
Kệ:   DÃY 8
Ghi chú:

Từ khóa:

Nội dung:

2. THÔNG TIN THUÊ SÁCH

STTMã SốTình TrạngThông tin thuêĐăng ký
160.328Đang rảnh
260.329Đang rảnh
360.330Đang rảnh
460.331Đang rảnh
560.332Đang rảnh
660.333Đang rảnh
760.334Đang rảnh
860.335Đang rảnh
960.336Đang rảnh
1060.337Đang rảnh
1160.338Đang rảnh
1260.339Đang rảnh
1360.340Đang rảnh
1460.341Đang rảnh
1560.342Đang rảnh